จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย
       

จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

 

 จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่


จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่สำหรับโทรศัพท์มือถือ ภายในสนามบินเชียงรายมีด้วยกัน 4 จุด ดังนี้

 ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 1-3 ทั้งหมด 3 จุด
 ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4-5 ทั้งหมด 1 จุด

 

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

 

นอกจากนี้ยังมีบริการชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Charger) อีก 6 จุด ดังนี้
ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 1-3 ทั้งหมด 5 จุด
 ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกภายในประเทศ Gate 4-5 ทั้งหมด 1 จุด

 

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

ศูนย์รักษาพยาบาล

 

คลินิกแพทย์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

สถานพยาบาลของสนามบินตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1 โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์พร้อมให้บริการ เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

ห้องสูบบุหรี่

 ห้องสูบบุหรี่

ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงรายมีห้องสูบบุหรี่ไว้คอยบริการผู้โดยสารเฉพาะที่บริเวณประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออกระหว่างประเทศเท่านั้น ดังนี้


ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 1 จุด

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

 

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาเข้า 1 จุด

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

 

ห้องละหมาด

 

ห้องละหมาด เป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ห้องละหมาดของทางสนามบินเชียงรายอยู่บริเวณชั้น 2 ติดกับการท่าฯสนามบินเชียงราย ให้บริการด้วยรอยยิ้มแบบเป็นกันเองตั้งแต่ 7.00 - 22.00 น. และเนื่องจากห้องละหมาดเป็นห้องที่ใช้สำหรับการสักการะบูชาของชาวมุสลิม ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อในการใช้ห้องละหมาดไว้ดังนี้

 

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย

จุดบริการฟรี สนามบินเชียงราย