ห้องรับรองสายการบินเชียงราย
       
 

 ห้องรับรองสายการบิน

ท่าอากาศยานเชียงรายรองรับสายการบินมากมาย ผู้โดยสารสามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องรับรองของสายการบินนั้นๆ รวมถึงห้องรับรองอื่นๆ ภายในสนามบินบริเวณจุดต่างๆ ดังนี้
 

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 1-3
Thai Royal Exclusive Lounge สำหรับผู้โดยสารที่บินกับสายการบินไทยสมายล์

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินเชียงราย

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินเชียงราย

 

ประตูทางออกขึ้นเครื่องขาออก 4-5
Bangkok Airways Boutique Lounge

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินเชียงราย

ห้องรับรองสายการบิน สนามบินเชียงราย