เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

ท่าอากาศยานเชียงรายมีเคาน์เตอร์เช็คอินหรือ Row Check-in ทั้งหมด 23 Rows คอยให้บริการการและรองรับผู้โดยสารขณะทำการเช็คอินขึ้นเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 1-3 และ 8-11
Row 1-3 Hong Kong Express
Row 8-11 China Eastern

ผู้โดยสารภายในประเทศ เช็คอินได้ที่เคาน์เตอร์ 1-23
Row 1-3 Viet Jet
Row 4-7 Bangkok Airways
Row 8-11 Thai Smile Lion Air
Row 12-15 Thai Air Asia
Row 16-18 Nok Air
Row 19-23 Thai Lion Air

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

 

นอกจากนี้ยังมีบริการเช็คอินอัตโนมัติ บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น1 เพื่อรองรับจำนวนที่มีจำนวนมากนักท่องเที่ยวขณะทำการเช็คอิน

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย